Ý KIẾN CỦA CHỊ LAN

Ox người cẩn thận, rất cảnh giác nên mình muốn tìm một công ty thực sự uy tín, sau vài ngày tìm hiểu tôi đã lựa chọn Thám Tử Chuyên Nghiệp. Đúng như tên gọi, Quả  thực tôi đã không lựa chọn nhầm. Dù cũng có lúc mình chán nản vì chờ đợi vì qua 7 ngày đúng đến ngày thứ 10 thì xong. Có khi một thời gian nữa chị vẫn phải nhờ các em thêm